Cập nhật lúc: 14:22, 21/09/2016 [GMT+7]
.

Triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và sơ kết Quy chế tiếp xúc đối thoại


(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết Quy chế tiếp xúc đối thoại. Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Theo đó, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có những điểm mới như: Chỉ thị 05, xác định rất rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng như Chỉ thị 03.
 
Trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Đồng thời,  Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”, cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới gắn với trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể
 
Cùng với đó, Bộ Chính trị rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, Chỉ thị 05 yêu cầu phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe phổ biến Kế hoạch 41-KH/TU của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy với 6 nội dung chủ yếu, có phân công nhiệm vụ rõ ràng và phương thức, lộ trình thực hiện cụ thể…
 
Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, tiêu cực. lãng phí, quan liêu… góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
 
 
Tại hội nghị, 6 tập thể và 4 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015. 
 

Cũng trong sáng 21.9, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã chủ trì Hội nghị sơ kết Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy Đảng trong tỉnh với nhân dân giai đoạn 2012- 2016.

Thực hiện chủ trương của Đảng về việc cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo tinh thành Nghị quyết TƯ 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy Đảng trong tỉnh với nhân dân. 
 
Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, Bí thư các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới nói chung, công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nói riêng. Đến nay, việc tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư các cấp ủy Đảng trong tỉnh với nhân dân trong tỉnh đã được thực hiện ở 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
 
Theo báo cáo tại hội nghị, từ tháng 5.2012 đến tháng 8.2016, ở cấp tỉnh, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức 13 buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh; Bí thư 14/14 huyện, thành ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân tại 119 xã, phường, thị trấn; 179/184 Bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp xúc, đối thoại với 915 lượt thôn, tổ dân phố.
 
Sau  các buổi tiếp xúc, đối thoại, các cấp ủy Đảng đã ban hành 1.047 thông báo kết luận để chỉ đạo giải quyết hàng vạn kiến nghị, yêu cầu chính đáng của nhân dân. 
 
Đối với công tác đối thoại giữa thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh với nhân dân trên sóng phát thanh, truyền hình, đến nay, đã có 47 lượt giám đốc, các sở, ban, ngành thực hiện đối thoại. Tại các buổi đối thoại được phát sóng, có hàng nghìn cán bộ, nhân dân theo dõi qua màn hình và radio. Sau đối thoại, một số vấn đề tồn tại được các thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết hoặc đề ra những giải pháp khắc phục hữu hiệu, đạt được nhiều kết quả thiết thực. 
 
Qua hơn  4 năm triển khai thực hiện Quy chế đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở giữa các cấp ủy Đảng với nhân dân; góp phần mở rộng hình thức dân chủ trực tiếp, tạo sự đồng tình rộng rãi của dư luận xã hội, làm cho đại đa số các tầng lớp nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nói chung và cấp ủy địa phương nói riêng. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến làm rõ hơn kết quả, tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân cả khách quan và chủ quan; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và góp ý về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quy chế trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị, trong thời gian tới, việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư cấp ủy Đảng với nhân dân phải được xem là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; do đó, các cấp ủy phải xây dựng quy chế, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc và có chế tài xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện qua loa, chiếu lệ.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng yêu cầu, Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các cấp chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp thực tiễn để lắng nghe, hiểu và giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân; trước mắt phải công khai cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn biết số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của nhân dân.
 
Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các tổ chức, cá nhân trong thực hiện kết luận của Bí thư cấp uỷ sau đối thoại; đồng thời, bám sát cơ sở lắng nghe ý kiến, đề xuất và sự hiến kế của nhân dân...
 
 
N.Đức
.