Cập nhật lúc: 13:45, 23/09/2016 [GMT+7]
.

Thông báo về kỳ họp thứ 3 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XII


(Báo Quảng Ngãi)- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XII với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

I. Thời gian: 2 ngày 29, 30 tháng 9 năm 2016.


Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 29.9.2016.

II. Địa điểm:


Tại phòng họp số 01, Ủy ban nhân dân tỉnh, (52 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi).

III. Chương trình kỳ họp:

1. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về các nội dung:
1.1. Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
1.2. Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị.
1.3. Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên của tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.
1.4. Đề án về bố trí cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1.5. Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.
1.6. Đề án tổ chức lực lượng dân quân trực bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020.
1.7. Quy định chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1.8. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh.
2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.
3. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại khoản 1, mục III nêu trên.
4. Bế mạc.
Nay thông báo cho toàn thể cử tri trong tỉnh được biết.
 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
 

.