Cập nhật lúc: 20:07, 07/09/2016 [GMT+7]
.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 5.9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, với những thông điệp nêu ra hết sức mạnh mẽ và quyết liệt.
 


Thủ tướng chỉ thị các bộ, ngành, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị. Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Chỉ thị 26 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của người đứng đầu Chính phủ trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm kiến tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Với Quảng Ngãi, Tỉnh ủy vừa ban hành, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 306 Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Quy định này vừa tạo sự ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý, vừa nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu.

Trước đó, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 17 về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 31 về việc không dùng rượu, bia trong buổi trưa các ngày làm việc. UBND tỉnh ban hành Quyết định 20 về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính... Qua đó cho thấy, lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm đến vấn đề chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề thực thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương đôi lúc, đôi nơi vẫn chưa nghiêm. Vẫn còn nhiều trường hợp gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhà nước, làm ảnh hưởng đến kỷ cương nền hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội.

Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện tốt quy định của cấp trên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Có như vậy, mới góp phần tạo ra động lực mới cho sự phát triển.

PHẠM DANH
 

.
.