Cập nhật lúc: 13:59, 26/09/2016 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh khảo sát công tác CCTTHC, thu hút đầu tư và giám sát thu, chi ngân sách


(Báo Quảng Ngãi)- Trong 2 ngày (22 - 23.9), Đoàn đã khảo sát tại huyện Ba Tơ, Mộ Đức và Sở KH&ĐT về công tác Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) và thu hút đầu tư.

Trên địa bàn huyện Ba Tơ, Mộ Đức, công tác CCTTHC trong lĩnh vực đầu tư của huyện luôn được quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, quyết toán vốn đầu tư và xây dựng cơ bản. Tại nơi tiếp nhận và trả hồ sơ đều niêm yết công khai các quy trình, TTHC, thời gian giải quyết, hòm thư góp ý...

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với huyện Trà Bồng.	                                               	                                                           Ảnh: L.Đức
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với huyện Trà Bồng. Ảnh: L.Đức

UBND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ, qua đó tiếp nhận ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Hầu hết các tổ chức, công dân hài lòng về thái độ phục vụ và việc thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, ở cấp huyện, TTHC liên quan đến đầu tư có 2 bộ thủ tục: Đăng ký kinh doanh và quyết toán vốn đầu tư.

Tại Sở KH&ĐT, việc niêm yết công khai các bộ TTHC được lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện công khai thông qua 2 hình thức: Niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên website của Sở. Về công tác thu hút đầu tư, tính lũy kế đến ngày 31.7.2016, trên địa bàn tỉnh (trừ KKT Dung Quất, các KCN tỉnh) có 122 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực (67 dự án đã đi vào hoạt động, 42 dự án đang triển khai và 13 dự án đang tạm dừng) với tổng số vốn đăng ký là trên 30 nghìn tỷ đồng. Các dự án đầu tư trong nước đã đi vào hoạt động đa số có quy mô vừa và nhỏ, nên đóng góp nguồn thu cho tỉnh chưa nhiều.

Cũng trong ngày 23.9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh  đã có đợt giám sát tại huyện Tây Trà và Trà Bồng về tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, giai đoạn 2011-2015.

Đối với huyện Tây Trà, trong giai đoạn 2011-2015 tổng thu ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng,  chi ngân sách gần 1.200 tỷ đồng. Về công tác thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên được chia thành hai cấp huyện, xã và chủ yếu phân bổ chi quản lý hành chính; chi sự nghiệp giáo dục,  văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình; chi định mức an ninh quốc phòng...

Đối với huyện Trà Bồng, trong 5 năm qua, công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện luôn ổn định và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND huyện thông qua hằng năm và tăng so với năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm là hơn 82 tỷ đồng và tổng chi cân đối ngân sách là hơn 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu còn khá khiêm tốn, chủ yếu là thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, chiếm hơn 90% tổng thu cân đối ngân sách.


NG.TRIỀU-L.ĐỨC

 

.