Cập nhật lúc: 06:46, 30/09/2016 [GMT+7]
.

Đừng để bình mới, rượu cũ


(Báo Quảng Ngãi)- Mục tiêu của việc xây dựng chính quyền điện tử mà chúng ta đang hướng đến là bộ máy chính quyền phải tinh gọn, được chuyên môn hóa, vận hành thông suốt. Để đạt được yêu cầu đó đòi hỏi phải có cả một quá trình sáng tạo, đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Trong đó, vai trò của người đứng đầu hết sức quan trọng, ngoài việc đề ra những quyết sách và tổ chức thực hiện còn phải có tinh thần quyết đoán trước những cái mới, cái chưa từng có; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm...

Hiện nay, cùng với việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp sớm hoàn thành Đề án vị trí việc làm, Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tăng cường vai trò lãnh đạo trong việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo hướng xây dựng một chính quyền điện tử. Đó là, hợp nhất Ban Quản lý các KCN tỉnh với Ban Quản lý KKT Dung Quất, vì hai ban này có chức năng, nhiệm vụ cơ bản như nhau; tách Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng ra khỏi các sở, ngành để 3 Ban quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh quản lý.

Tỉnh cũng cho chủ trương sáp nhập một số bệnh viện thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dẫu việc làm này vẫn còn có ý kiến trái ngược nhau, nhưng nhìn chung đây là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, vì mỗi giai đoạn phát triển phải có những bước đi, mô hình, giải pháp khác nhau.

Thực tế, những năm trước đây, việc tỉnh cho sáp nhập Công ty Phát triển hạ tầng Dung Quất với Công ty Phát triển hạ tầng các KCN Quảng Ngãi để thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC); sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên với Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề... đã phát huy hiệu quả, khai thác hết công năng cơ sở hạ tầng và đội ngũ cán bộ, viên chức.

Tuy nhiên, việc sáp nhập này chúng ta vẫn chưa làm kiên quyết, vẫn còn tình trạng vừa quản lý nhà nước, vừa thực hiện nhiệm vụ đầu tư. Không những thế, hiện nay một số hội, đoàn thể của tỉnh đều thành lập Trung tâm đào tạo nghề, như Hội Nông dân, Hội LHPN... trong khi ở các huyện, thành phố cũng có Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp. Tuy các trung tâm này thời gian qua đã phát huy được hiệu quả, nhưng cũng nên quy về một đầu mối.

Trước những vấn đề đặt ra đó cho thấy, việc vận hành mô hình tách bạch vai trò quản lý nhà nước của các sở, ngành với việc thay mặt UBND tỉnh thực thi nhiệm vụ đầu tư phát triển của Ban Quản lý các dự án đầu tư phát triển là vấn đề không đơn giản, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự nỗ lực của người đứng đầu các Ban quản lý.

Cùng với đó là nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy các cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nếu không được phân định rõ ràng thì rất dễ xảy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, “bình mới, rượu cũ”.


PHÚ ĐỨC
 

.