Cập nhật lúc: 16:54, 24/09/2016 [GMT+7]
.

Đến 15/10, phải bàn giao mặt bằng sạch (đợt 1) dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24


(Baoquangngai.vn)- ​Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh về tiến độ thực hiện và giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Km8 - Km32.

​Theo đó, các huyện Đức Phổ, Ba Tơ và các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền, chậm nhất đến ngày 15/10/2016, phải bàn giao mặt bằng sạch (đợt 1) của dự án cho Nhà thầu triển khai thi công.

Để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư theo kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện phải trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB đoạn qua địa bàn. Trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành đơn giá đất cụ thể, cho phép áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh để phê duyệt phương án bồi thường, sau khi có giá đất cụ thể thì điều chỉnh, bổ sung sau.
 
Sở Giao thông vận tải báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thống nhất việc di dời đường điện trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 24. Có văn bản trả lời cho địa phương các vấn đề liên quan đến mốc lộ giới và phạm vi bồi thường tính từ tim đường hoặc mép đường nhựa trở ra.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xử lý việc điều chỉnh đất rừng phòng hộ (đoạn qua đèo Lâm, thuộc địa bàn xã Ba Cung, huyện Ba Tơ) để chuyển sang đất xây dựng công trình theo nguyên tắc vừa hoàn chỉnh thủ tục, vừa triển khai thực hiện.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung đề xuất của UBND các huyện đối với những trường hợp vượt thẩm quyền. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể theo đề xuất của UBND các huyện và giá đất cụ thể cục bộ vùng giáp ranh giữa các địa giới hành chính.
 
Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị, trường hợp đến ngày 15/10/2016 mà không hoàn thành thì tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Km8 - Km32; việc đầu tư này xuất phát tự yêu cầu cấp thiết của địa phương nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, cũng như tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ nói riêng.
 
Do tính chất quan trọng của dự án nên trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản giao Chủ tịch UBND các huyện trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB và chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tích cực hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, theo yêu cầu về tiến độ của chủ đầu tư thì kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đến thời điểm này là quá chậm. 
 
PV

 

.