Cập nhật lúc: 10:39, 19/08/2016 [GMT+7]
.

Cách mạng Tháng Tám - Đảng dẫn dắt dân tộc biến ước mơ ngàn đời thành hiện thực


Ngày 16-8-2016, trên một số trang mạng xuất hiện bài viết có tính chất xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, tính khoa học và sự hy sinh xương máu của nhân dân ta trong cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Thực chất, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã làm thay đổi lịch sử Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của tác giả Bùi Thanh Sơn để bạn đọc hiểu thêm về cuộc cách mạng long trời lở đất trong lịch sử dân tộc.  

 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân đã anh dũng vùng lên đấu tranh. Cả nước đã tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, đánh đổ quân cướp nước và bè lũ bán nước, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi đó chứng minh rõ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sâu sắc, sức mạnh và tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất cùng quyết tâm giành độc lập của toàn dân, tạo nên biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

 

 Ảnh minh họa: SGGP.
Ảnh minh họa: SGGP.
 
Ngay sau khi ra đời, Chính cương của Đảng xác định rõ: Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân. Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, thành lập chính phủ công nông binh. Chủ trương: Thu phục cho được đại đa số dân cày, dựa vững vào dân nghèo, liên lạc với tiểu tư sản, trí thức và trung nông…
 
Bước phát triển mới về đường lối, nhiệm vụ và chủ trương cách mạng của Đảng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và tư duy sáng tạo của giai cấp tiền phong. Có Đảng lãnh đạo, nhiều cuộc mít tinh, biểu tình chống áp bức và bóc lột của công nhân, nông dân và các tầng lớp khác đã diễn ra rộng khắp trên cả nước, đặc biệt là Xô Viết Nghệ Tĩnh, mở đầu cho phong trào đấu tranh cách mạng, đánh dấu bước phát triển mới và sức mạnh của liên minh công nông ở nước ta những năm 1930-1931.
 
Mặc dù bị kẻ thù đàn áp rất dã man, song phong trào đấu tranh cách mạng của các tầng lớp nhân dân vẫn không ngừng lớn mạnh, nhiều tổ chức của quần chúng được ra đời như: Công hội, Nông hội, Đội tự vệ, Đoàn thanh niên, Phụ nữ… đánh dấu bước phát triển mới của phong trào quần chúng, cũng như sự lớn mạnh của cách mạng Việt Nam.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm đấu tranh giành độc lập của nhân dân ngày càng lên cao, nhiều phong trào đấu tranh cách mạng đã liên tiếp nổ ra, nhất là Phong trào đòi tự do dân chủ năm 1936-1939. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương, sau đó là Mặt trận Việt Minh ra đời.
 
Tuyên ngôn của mặt trận nêu rõ: Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, cùng nhau đánh đuổi Nhật -  Pháp làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chủ trương sáng suốt của Đảng tạo nền tảng vững chắc để ta mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển lực lượng, nâng cao tinh thần, tạo ra sức mạnh để tiến hành thành công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
 
Căn cứ cách mạng và các tổ chức quần chúng cùng lực lượng vũ trang được thành lập. Sức mạnh và phong trào đấu tranh của nhân dân ngày càng cao, đưa cuộc đấu tranh phát triển thành cao trào cách mạng rộng khắp trên cả nước, nhất là cao trào kháng Nhật cứu nước, nhân dân đã anh dũng vùng dậy phá kho thóc của giặc cứu dân nghèo, khắc phục nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử, cướp đi sinh mạng hàng triệu con người.
 
Chủ trương, phương hướng và mục tiêu đấu tranh của Đảng đáp ứng nguyện vọng và lòng mong đợi của toàn dân. Nhân dân trên cả nước đã anh dũng vùng lên đấu tranh giành chính quyền ở nhiều địa phương, căn cứ cách mạng và lực lượng vũ trang không ngừng được lớn mạnh, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cách mạng nước nhà.
 
Trước biến đổi quan trọng của tình hình trong nước và quốc tế, khí thế cách mạng và phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển lên đỉnh cao, chủ nghĩa phát xít bị đánh bại, Nhật đầu hàng Đồng minh. Thời cơ đấu tranh giành độc lập cho dân tộc đã tới. Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân được khai mạc tại Tân Trào, thể hiện rõ sự nhạy bén và sáng tạo của Đảng, làm tăng ý chí và nghị lực đấu tranh, cùng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Đại hội thông qua và ra tuyên bố ủng hộ 10 chính sách lớn của Việt Minh, quyết định thành lập Ủy ban giải phóng các cấp, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Quyết định kịp thời và sáng suốt của Đảng, cùng chính sách hợp lòng người của Việt Minh, đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh kiên cường và bất khuất trong các tầng lớp nhân dân, mặc cho kẻ thù điên cuồng chống trả và phản kháng rất quyết liệt.
 
Có Đảng và Ủy ban giải phóng lãnh đạo, các đoàn thể tổ chức, lực lượng vũ trang hỗ trợ, nhân dân ở khắp các vùng miền trên cả nước đã vượt qua mọi hiểm nguy, quyết vùng lên đấu tranh giành độc lập, đem sức ta tự giải phóng cho ta.
 
Trước sức mạnh đấu tranh anh dũng của quần chúng, có lực lượng vũ trang hỗ trợ, nhân dân Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố đã khởi nghĩa thành công. Thắng lợi đó đã làm tăng niềm tin, sự động viên và cổ vũ, cũng như hỗ trợ rất to lớn để đồng bào Huế và Sài Gòn, cùng các tỉnh, thành phố còn lại anh dũng vùng lên đấu tranh, đập tan chế độ đô hộ, áp bức và bóc lột hơn 80 năm của thực dân và phong kiến.
 
Ngày 2-9-1945 trên Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
 
Cách mạng Tháng Tám thành công thể hiện rõ sức mạnh đấu tranh kiên cường và bất khuất của toàn dân, khi có Đảng tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, tạo dựng nên biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, càng làm thắm đậm thêm mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta và cuộc cách mạng cũng thể hiện rõ tính đúng đắn, khoa học trong nghệ thuật xác định thời cơ, chớp thời cơ của Đảng.
 
Vì vậy, mọi lập luận có tính xuyên tạc vai trò và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám đều phải bị lên án. Mọi hành vi phủ nhận ý nghĩa lịch sử, tính cách mạng và khoa học của cuộc Cách mạng Tháng Tám, phủ nhận sự hy sinh của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc cách mạng này đều sẽ bị nhân dân Việt Nam bác bỏ, tẩy chay.
 
Theo BÙI THANH SƠN/Báo Quân đội nhân dân
.