Cập nhật lúc: 13:55, 24/05/2016 [GMT+7]
.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2016


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2016 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích làm trưởng ban.

  • Sẵn sàng cho kỳ thi tiếp cận THPT quốc gia
    (Báo Quảng Ngãi)- Sở GD&ĐT vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2016. Qua số liệu thống kê cho thấy số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay ít hơn so với năm trước. Tuy nhiên tỷ lệ thí sinh đăng ký giữa hai cụm thi cũng như đăng ký môn tự chọn là tương đương với năm trước.
    .

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi; xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi; báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật những người vi phạm quy chế thi; thực hiện những quyết định có liên quan của Ban Chỉ đạo thi quốc gia.


             PV
 

.
.