Cập nhật lúc: 14:25, 19/04/2016 [GMT+7]
.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tiếp công dân


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.2016.  

Chủ tịch UBND Trần Ngọc Căng tiếp công dân định kỳ tháng 4.2016.                          ảnh: NG.TRIỀU
Chủ tịch UBND Trần Ngọc Căng tiếp công dân định kỳ tháng 4.2016. ảnh: NG.TRIỀU


Có 13 lượt công dân đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh để trình bày các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu giải quyết vụ việc. Sau khi nghe công dân trình bày các nội dung, đại diện cơ quan chức năng, địa phương liên quan đã giải thích quy định pháp luật của từng trường hợp và trình tự giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban ngành và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã trực tiếp trả lời và kết luận hướng giải quyết từng trường hợp cụ thể. Đối với các trường hợp có phát sinh tình tiết mới, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương cần nhanh chóng kiểm tra, rà soát lại, qua đó khẩn trương xử lý các vụ việc theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.


 NG.TRIỀU


 

.