Cập nhật lúc: 07:56, 05/03/2016 [GMT+7]
.

Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 4.3, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ chức hội nghị nhằm tổng kết phong trào năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016.
 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã có tác động tích cực đến đời sống kinh tế- chính trị, văn hóa- xã hội ở cơ sở. Hoạt động phong trào đã nâng cao ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Phong trào người tốt việc tốt, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện được các địa phương quan tâm thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, những cán bộ- công nhân- viên chức- lao động tận tâm, tận lực, trung thành, sáng tạo, gương mẫu… xuất hiện từ các phong trào. Đây là những hạt nhân tích cực của phong trào TDĐKXDĐSVH, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong năm 2015, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các ngành đoàn thể, lồng ghép các nội dung tiêu chí thi đua. Tiêu biểu như phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa, gia đình cựu chiến binh văn hóa… Đến cuối năm, toàn tỉnh có hơn 275.000 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 84,5%.
 
Phong trào xây dựng thôn, tổ văn hóa cũng phát triển đồng đều ở các địa phương, vùng, miền. Số lượng và chất lượng của các thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa ngày càng được nâng lên. Năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi có 916 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 82%. Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 90%.
 
Ngoài ra, việc xây dựng, phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên được duy trì và phát triển mạnh. Đến nay, tỉnh có hơn 35% tổng số dân có tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.
 
Năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện phong trào TD ĐKXD ĐSVH theo 5 tiêu chí lớn: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới; xây dựng tư tưởng chính trị vững mạnh, đoàn kết xây dựng đạo đức lối sống đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường vnă hóa lành mạnh- an toàn, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
.