Cập nhật lúc: 17:12, 30/03/2016 [GMT+7]
.

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia


Trong phiên làm việc chiều 30/3, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
 
Lúc 15h00, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
 
Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu gồm 25 thành viên, do ông Huỳnh Văn Tý (Bình Thuận) làm trưởng đoàn. Có 477/494 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu: Phiếu miễn nhiệm chức vụ hợp lệ 473, 4 phiếu không hợp lệ. Đồng ý là 431 phiếu, không đồng ý là 42 phiếu (8,5%).
 
Phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia: 430 phiếu đồng ý, không đồng ý 41 phiếu.
 
Như vậy, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng.
 
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố để đại biểu thông qua.
 
Dự thảo nghị quyết có hai nội dung: Thứ nhất là quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Thứ hai là Quyết định này có hiệu lực từ khi bầu được người thay thế.
 
Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.
 
Quốc hội đã thảo luận ở đoàn để trao đổi về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội khóa XIII là đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, sinh năm 1946, quê quán Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII. Ngày 23/7/2011 đồng chí Nguyễn Sinh Hùng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (2011-2016) với 91,4% phiếu bầu. Chiều 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 
 
Ngày mai (31/3), Quốc hội sẽ tiến hành bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 
Theo Chinhphu.vn
.