Cập nhật lúc: 09:07, 09/03/2016 [GMT+7]
.

Họp bàn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021


(Baoquangngai.vn)- Sáng 8.3, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh để bàn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TIN LIÊN QUAN

Theo Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, sau khi TƯ triển khai công tác bầu cử, tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy ban bầu cử đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời thành lập 3 tiểu ban và Tổ giúp việc…
 
Đến nay việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật bầu cử.
 
Sau khi hiệp thương lần thứ nhất, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại Quảng Ngãi là 7 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu do TƯ giới thiệu về và 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 55 người, trong tổng số 108 người được giới thiệu ứng cử. Cấp huyện và cấp xã đã dự kiến cơ cấu, thành phần cơ bản phù hợp và đảm bảo các tiêu chí theo quy định.
 
Theo Nghị quyết số 53 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh là 3 đơn vị, với số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 7 đại biểu. Ủy ban bầu cử của tỉnh đã ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 19 đơn vị, số lượng đại biểu được bầu là 55 người; cấp huyện có 153 đơn vị bầu cử, với 468 đại biểu được bầu. Ủy ban bầu cử 184 xã, phường, thị trấn đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng HĐND cấp xã được bầu ở mỗi đơn vị theo đúng quy định.
 
Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND trong thời gian đến là sự kiện rất quan trọng, là ngày hội của toàn dân trong việc thực hiện quyền công dân, thực hiện trách nhiệm lựa chọn, bầu ra những đại biểu, xứng đáng đại biểu cho Nhân dân trong Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tiểu ban bầu cử phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thật sự là ngày hội của toàn dân. Trong đó, phải đảm bảo cơ cấu hợp lý, thành phần, số lượng, tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số,…theo đúng quy định của Luật bầu cử.
 
Đồng thời, các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu hơn về các luật, các quy định bầu cử để nhân dân thấy quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để tham gia bầu cử đạt kết quả cao…
 
PV
.