Cập nhật lúc: 14:03, 29/03/2016 [GMT+7]
.

Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.3, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp.
 
Theo Ban Chỉ đạo, hiện 100% số xã hoàn thành Quy hoạch chung cấp xã, 43 xã hoàn thành 2 quy hoạch chi tiết Khu trung tâm và các địa điểm dân cư tập trung; Quy hoạch Phát triển sản xuất và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.
 
Đến tháng 3.2016 vốn bố trí trực tiếp cho Chương trình đạt trên 118 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 59 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 59 tỷ đồng. 
 
Từ nguồn vốn sự nghiệp của Trung ương 27,9 tỷ đồng, tỉnh đã phân bổ cho 86 xã, bình quân 145 triệu đồng/xã cho các xã để triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
 
Tiêu chí thủy lợi, một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất.
Tiêu chí thủy lợi, một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất.
 
11 xã đạt 19 tiêu chí, 16 xã đạt 15- 18 tiêu chí, 49 xã đạt 10- 14 tiêu chí, 56 xã đạt 5- 9 tiêu chí và 32 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 9,4, tăng 0,26 so với cuối năm 2015.
 
Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và Trà Bồng có số tiêu chí/xã không thay đổi so với cuối năm 2015; các huyện Đức Phổ và Ba Tơ có số tiêu chí/xã giảm do điều chỉnh kết quả thực hiện tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch mới. Các tiêu chí có ít xã đạt là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, thủy lợi, môi trường, thu nhập,…
 
Năm 2016, tập trung chỉ đạo thực hiện đối với 17 xã đăng ý về đích NTM; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách cho phù hợp; tiếp tục huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
 
Đa số đại biểu cho rằng, hiện nay kinh phí dồn điển đổi thửa từ các năm 2014, 2015, tỉnh vẫn còn nợ các địa phương gây trở ngại trong việc đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa; xem xét bố trí kinh phí lập quy hoạch cho tiết cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016, 2017.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Hiện nguồn vốn hỗ trợ xi măng chưa có nên tỉnh có cơ chế cho các địa phương tạm ứng trước xi măng để thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn để triển khai thi công sớm trước mùa mưa lũ.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu các huyện tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn giữ vững và nâng cao các tiêu chí; tiếp tục phát động phong trào xây dựng NTM ở các xã, đặc biệt là các xã đăng ký về đích trong năm 2016 để người dân hiểu rõ mình cần làm gì để ủng hộ phong trào.
 
Với các xã đăng ký về đích trong năm 2016, 2017 phải khẩn trương hoàn thành 2 quy hoạch chi tiết, phấn đấu mỗi năm ít nhất đạt 1 tiêu chí.
 
Trong sản xuất, tập trung đồn điền đổi thửa, cánh đồng lớn kết hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện các mô hình khuyến nông, lưu ý chọn các mô hình có khả năng nhân rộng.
 
Phó Chủ tịch đề nghị Sở NN&PTNT và Sở Tài chính rà soát, nghiên cứu đề xuất bố trí kịp thời vốn cho các địa phương để triển khai thực hiện các công trình, dự án kịp thời, đảm bảo chất lượng, đồng thời cho phép lồng ghép các nguồn vốn để tiết kiệm vốn trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp.
 
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều

 

.