Cập nhật lúc: 20:55, 28/01/2016 [GMT+7]
.

Trên 652 tỷ đồng hỗ trợ mục tiêu năm 2016


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Theo đó, tổng kế hoạch vốn hỗ trợ mục tiêu năm 2016 trên 652,7 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 536,4 tỷ đồng và vốn nước ngoài (ODA) hơn 116,2 tỷ đồng.

 

hát triển kinh tế thủy sản bền vững
Phát triển kinh tế thủy sản bền vững là 1 trong 8 mục tiêu hỗ trợ năm 2016
 
Cụ thể, giao vốn cho 8 Chương trình mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội vùng 200 tỷ đồng; Phát triển kinh tế thủy sản bền vững 22 tỷ đồng; Phát triển lâm nghiệp bền vững 7 tỷ đồng; Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 22 tỷ đồng; Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 20 tỷ đồng; Đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KCN, CCN 245 tỷ đồng; Phát triển hạ tầng du lịch hơn 16 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 4 tỷ đồng.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
.