Cập nhật lúc: 15:11, 31/10/2015 [GMT+7]
.

Phát động Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn phát động Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nay đến Tết Nguyên Đán 2016 (hết tháng 02/2016).
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8712/BNN-QLCL ngày 23/10/2015 về việc triển khai Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
 
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức kết nối - tiêu thụ, xác nhận sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
 
PV
 
.