Cập nhật lúc: 14:16, 17/08/2015 [GMT+7]
.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Thông tin và Truyền thông và 70 năm truyền thống ngành bưu điện Việt Nam


Chiều ngày 14-8, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở và 70 năm truyền thống Ngành bưu điện Việt Nam. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô, Vụ trưởng vụ Thi đua khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Như Uyên,  lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và lãnh đạo các sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam.
 
​Trong 10 năm qua (2005- 2015), Sở Thông tin và Truyền thông đã luôn chủ động trong việc tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác tham mưu xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện các quy định về lĩnh vực ngành quản lý, tham gia tập huấn và tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở, phối hợp thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền hoạt động ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh phát triển ngành phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. Xây dựng các Dự án đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là trong công tác cải cách hành chính, tham mưu UBND tỉnh ban hành thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành trên địa bàn và triển khai các dịch vụ hành chính công mức độ 3 qua môi trường mạng.
 

Bên cạnh đó, Sở cũng đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý báo chí, xuất bản, hàng năm, có kế hoạch thực hiện việc hướng dẫn tuyên truyền nhân các sự kiện các ngày lễ lớn cấp Quốc gia, cấp tỉnh, duy trì và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong việc tổ chức họp báo và họp giao ban báo chí định kỳ. Tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng và nâng cấp Hệ thống phát thanh truyền hình, đảm bảo phủ sóng đến 94% diện tích và có trên 80% dân số được xem truyền hình và tiếp cận thông tin qua các phương tiện. Xây dựng và phát triển Báo điện tử, Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử. Thực hiện Dự án Quy hoạch viễn thông thụ động.
 
Trong những năm qua, Sở đã nghiên cứu và áp dụng nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích nhằm chủ động tiếp nhận những tiến bộ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý của đơn vị và được các đơn vị trong tỉnh sử dụng kết quả từ các đề tài này, như: Đề tài khoa học Gis phục vụ công tác quản lý ngành,phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý cây xanh đô thị.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô đã ghi nhận và biểu dương những kết quả phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Sở Thông tin và Truyền thông từ ngày thành lập đến nay, đồng thời mong rằng trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ công tác của ngành, đặc biệt trong những năm đến, kinh tế- xã hội ngày càng phát triển, nhất là đối với ngành công nghệ thông tin, do vậy Sở cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới, cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là trong công tác cải cách hành chính.
 
Tại buổi  lễ, Vụ trưởng vụ Thi đua khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Như Uyên thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng Bức trướng lưu niệm cho Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời, trao tặng  kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông” cho 7 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành thông tin và truyền thông Việt Nam. Nhân dịp này UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong 10 năm xây dựng và phát triển ngành thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2005-2015.
 

Theo quangngai.gov.vn

.