Cập nhật lúc: 21:57, 22/06/2015 [GMT+7]
.

Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động khai thác khoáng sản


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc quản lý, thu, nộp tiền khai thác cát, sỏi lòng sông; quản lý khai thác, thu tiền cấp quyền khai thác đất làm vật liệu san lấp.
 
Cụ thể, đối với giấy phép khai thác cát thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương lập hồ sơ thủ tục khai thác; thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định số tiền nộp tiền cấp quyền khai thác trước khi trình hồ sơ cấp giấy phép khai thác.
 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thu hồi cát, sỏi lòng sông thuộc diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện đăng ký khối lượng cát thu hồi trong diện tích các dự án và áp dụng phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ.
 
Thống nhất tiền đặt cọc bằng 15% giá khởi điểm của toàn bộ khối lượng đưa ra đấu giá như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Về quản lý khai thác, thu tiền cấp quyền khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh: UBND các huyện kiểm tra, rà soát đối với Giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp do UBND huyện cấp sau ngày 01/7/2011 (ngày Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực) và thông báo trực tiếp cho tổ chức, cá nhân được cấp phép lập hồ sơ kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định trước ngày 30/7/2015.
 
Đối với Giấy phép khai thác đất san lấp do UBND huyện cấp phép còn hiệu lực, đến ngày 30/6/2015 mà chủ Giấy phép không thực hiện lập hồ sơ kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, giao UBND các huyện ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản 2010, xử lý vi phạm (nếu có), hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2015.

Đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, không lập hồ sơ kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đã được cơ quan có thẩm quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác khoáng sản thì Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác trong thời hạn ít nhất 1 năm kể từ ngày lập biên bản xử lý vi phạm.

 

PV
 
 

.