Cập nhật lúc: 21:07, 15/04/2015 [GMT+7]
.

Kiểm tra tiến độ trồng rừng phòng hộ đầu nguồn


(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại huyện Sơn Hà và có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) tỉnh Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Dự án JICA2 vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2012 bao gồm 5 hợp phần: Phát triển rừng phòng hộ, phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, hỗ trợ phát triển sinh kế và kiểm soát phòng chống cháy rừng.

Trong đó, trồng và chăm sóc 3.160 ha, bảo vệ rừng tự nhiên 3.319 ha, khoanh nuôi có trồng bổ sung 608 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 2.823 ha, xây dựng đường ranh giới cản lửa 40km, rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hoá học 2.800 ha.

 

Dự án sẽ trồng hơn 3000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn.
Dự án sẽ trồng hơn 3.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn.

 

Ngoài ra, Dự án còn có các hạng mục khác như phòng chống cháy rừng, xây dựng vườn ươm… Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án gần 290 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ODA thông qua cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản là 246,8 tỷ đồng, còn lại vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 42,7 tỷ đồng. Dự án phân bổ tại địa bàn 9 xã của 4 huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây và Tây Trà.   

Kết quả thực hiện toàn Dự án, đến nay đã trồng rừng phòng hộ đạt 97,75%, khoán bảo vệ rừng tự nhiên đạt hơn 100%, khoanh nuôi có trồng bổ sung đạt 100% và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đạt 99,84%.

Đã thực hiện 30km đường lâm nghiệp, 20/20 km đường ranh cản lửa, xây dựng 3/4 trạm quản lý và bảo vệ rừng, 9/9 chòi canh lửa. Tổng vốn giải ngân trong năm 2014 hơn 36,3 tỷ đồng, lũy kế giải ngân Dự án hơn 41,6 tỷ đồng.

Riêng tại huyện Sơn Hà, Dự án thực hiện tại 2 xã Sơn Ba và Sơn Kỳ. Đã trồng rừng phòng hộ hơn 300/321 ha, khoán bảo vệ rừng tự nhiên 802/800 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 741/750 ha, 13,1/15 km đường lâm nghiệp và 4,5 km đường ranh cản lửa. Tổng vốn đầu tư tại huyện Sơn Hà năm 2014 đạt hơn 17,4 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân được hơn 9,3 tỷ đồng.

Kế hoạch trong năm 2015, tổng vốn đầu tư Dự án gần 76 tỷ đồng để trồng mới 900 ha rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng năm thứ nhất, năm thứ hai hơn 4.500 ha, khoanh nuôi có trồng bổ sung 300 ha,…

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Quản lý Dự án và huyện Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu Ban Quản lý Dự án tập trung thực hiện hoàn thành những phần việc còn lại của kế hoạch năm 2014; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các hạng mục cho các đơn vị thi công.

Đồng thời chăm sóc, phát dọn thực bì, tổ chức trồng dậm những cây chết. Với công tác trồng rừng phòng hộ, hợp phần quan trọng nhất của Dự án, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ số lượng, chất lượng cây giống cùng với triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng cho nhân dân hiểu và nhiệt tình hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương hưởng lợi để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án.Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.