Cập nhật lúc: 15:34, 05/10/2014 [GMT+7]
.

Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại (giai đoạn 2015 - 2024).
 
​Hai mục tiêu quan trọng của Quy hoạch là phòng chống và giảm thiểu các thiệt hại do lũ, lụt gây ra trên lưu vực sông Trà Khúc, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, bảo vệ kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật trong vùng dự án, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững; chỉnh trị dòng sông Trà Khúc (từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại) để ổn định dòng sông, chống xói lở và tạo cảnh quan, môi trường dọc hai bờ sông.
 
Về biện pháp phòng, chống lũ, Quy hoạch đưa ra các biện pháp phi công trình và biện pháp công trình như nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo; nâng cao nhận thức cộng đồng; trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp và đầu tư các công trình.
 
Về chỉnh trị dòng sông, Quy hoạch đưa ra phương án xây dựng các công trình kè lát mái tại các vị trí trọng yếu nhằm ổn định dòng chảy trong sông và hai bờ sông; cải tạo lòng dẫn.
 
Quy hoạch được lập cho thời đoạn 10 năm, trong đó giai đoạn I thực hiện từ năm 2015 đến năm 2019, giai đoạn II  từ năm 2020 đến năm 2024.

 

PV

.