Cập nhật lúc: 16:51, 01/07/2014 [GMT+7]
.

Vững tin trên chặng đường mới


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 13 năm hợp nhất với tỉnh Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình, ngày 1.7.1989, tỉnh Quảng Ngãi chính thức được tái lập. Nhìn lại 25 năm, quãng thời gian không dài so với lịch sử phát triển của vùng đất Ấn-Trà, song Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi có quyền phấn khởi, tự hào trước những thành tựu lớn đã đạt được trên các lĩnh vực.

Sau 25 năm, từ một tỉnh thuần nông, đến nay dáng dấp một tỉnh công nghiệp đang ngày càng được khẳng định một cách vững chắc, với tỷ trọng công nghiệp chiếm ưu thế tuyệt đối trong GDP. Chúng ta đã xây dựng thành công các KCN Quảng Phú, Tịnh Phong, Phổ Phong, đặc biệt là KKT Dung Quất nằm trong vùng trọng điểm kinh tế miền Trung với định hướng phát triển các ngành công nghiệp lọc - hoá dầu, cơ khí chế tạo, luyện kim, công nghiệp...

 

T7-25namngayay.jpg
 


Trong sản xuất nông nghiệp, nhờ nguồn nước Thạch Nham, cuộc “cách mạng xanh” đã trải rộng khắp làng mạc, ruộng đồng Quảng Ngãi, mang lại nguồn lương thực, thực phẩm ngày càng dồi dào, phục vụ tiêu dùng nội tỉnh và xuất khẩu. Trong giai đoạn 2008 - 2013, bình quân mỗi năm GDP của Quảng Ngãi tăng trưởng 15,4%.

Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng từ tỷ lệ thấp, đến cuối năm 2013 đã chiếm gần 64% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Những năm đầu tái lập tỉnh, thu ngân sách của Quảng Ngãi hết sức khiêm tốn. Sau 20 năm phấn đấu, đến năm 2009, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 14.000 tỷ đồng. Và 4 năm sau, năm 2013 chúng ta đạt tổng thu 30.536 tỷ đồng, trở thành một trong 4 tỉnh, thành phố có mức thu cao nhất nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và bình quân thu nhập tính theo đầu người của tỉnh hiện đạt mức cao hơn so với bình quân chung cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng gấp 10,48 lần so với ngày đầu tái lập tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, phát triển. Quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Công tác xoá đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, được mọi tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Những kết quả đó, đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân, nhất là những vùng khó khăn, nhân lên nghĩa tình tương thân, tương ái. Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,93%.

Thành tựu trên là kết quả của đường lối phát triển kinh tế-xã hội đúng đắn của tỉnh, là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành hiệu quả của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, là sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương... Đặc biệt, tỉnh đã nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, đưa tỉnh ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành tỉnh có kinh tế-xã hội phát triển khá, tạo thế và lực mới cho các chặng đường tiếp theo.

Phấn khởi trước những thành tựu to lớn sau 25 năm tái lập tỉnh và vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ra sức phát huy lợi thế, tiềm năng, đẩy lùi khó khăn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; không ngừng chăm lo đào tạo nguồn nhân lực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quốc phòng địa phương; củng cố vững chắc hệ thống chính trị, xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Chặng đường phía trước đang mở ra cho Quảng Ngãi nhiều thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Với quan điểm chỉ đạo: "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội", cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiệm vụ trước mắt là các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể cần dồn sức thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015. Trong đó trọng tâm là thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ đột phá và 2 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Cùng với việc thực hiện thắng lợi việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; đồng thời thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong thời gian tới.

Với thành tựu rất cơ bản 25 năm qua, tiếp tục tinh thần "đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển", Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi vững tin bước vào chặng đường mới, với mục tiêu đưa tỉnh nhà “cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” vào năm 2020.
 

Báo Quảng Ngãi
 

.