Cập nhật lúc: 14:05, 05/06/2014 [GMT+7]
.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai các văn bản luật


(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.6, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai các văn bản luật: Luật tiếp công dân, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật việc làm.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải ban hành Luật, những nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật việc làm.
 
Theo đó, Luật Tiếp công dân được thông qua vào tháng 11.2013. Với 9 chương 36 điều, Luật quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã sửa đổi, bổ sung làm rõ nhiều nội dung quan trọng. Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Luật cũng tạo cơ chế khuyến khích và khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hành tiết kiệm, tham gia phát hiện lãng phí.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị cũng được phổ biến Luật Việc làm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Trong đó, có 6 chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động. Luật mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Việc quy định này góp phần mở rộng phạm vi bao phủ của chính sách, tạo thuận lợi cho người lao động đã có quan hệ lao động nhưng mức độ ổn định yếu hơn có cơ hội có được việc làm sớm sau khi thất nghiệp...
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
.