Cập nhật lúc: 15:23, 29/04/2014 [GMT+7]
.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trần Phú


Hà Tĩnh tự hào là quê hương của Trần Phú, luôn khắc sâu lời căn dặn của đồng chí, giữ vững chí khí cách mạng

Hôm nay (29/4), tại thành phố Hà Tĩnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2014). Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

 


Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước. Quê hương Trần Phú là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Mặc dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng với nghị lực mạnh mẽ, Trần Phú đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đỗ đầu kỳ thi Thành Chung, Trường Quốc học Huế và được bổ nhiệm làm giáo viên ở trường tiểu học Cao Xuân Dục, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Sớm giác ngộ cách mạng, Trần Phú đã tích cực tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong học sinh, công nhân lao động.

Bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Trần Phú là việc đồng chí được cử sang Quảng Châu bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại đây Trần Phú đã gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dự lớp huấn luyện lý luận chính trị do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy; được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và nhóm bí mật Cộng sản Đoàn. Năm 1927, Trần Phú được lãnh tụ Nguyễn Ái quốc cử sang học tại Trường đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Được nghiên cứu các nguyên lý của chủ nghĩa Mác –Lênin, đường lối của Quốc tế Cộng sản và tiếp xúc với văn hóa châu Âu, Trần Phú đã tích lũy những hành trang cần thiết để gánh vác những nhiệm vụ do Đảng phân công.

Tháng 4/1930, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử về nước hoạt động với cương vị là cán bộ chủ chốt của Đảng. Đồng chí đã khởi thảo Luận cương chính trị và được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng l0/1930 thông qua, là văn kiện lịch sử quan trọng của Đảng. Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, khi mới 26 tuổi. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc xây đựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngày 18/4/1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt giam. Bị kẻ thù tra tấn dã man, đồng chí Trần Phú trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/9/1931. Trước lúc đi xa, Tổng Bí thư Trần Phú gửi tới các đồng chí của mình lời nhắn nhủ đầy nghĩa khí “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi nhưng đồng chí đã hoàn thành một khối lượng công việc to lớn, để lại cho Đảng ta, dân tộc ta những di sản vô cùng quý báu. Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện quan trọng của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của nhân dân lao động; về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa; sự vận dụng linh hoạt đường lối của Quốc tế Cộng sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nêu rõ: Hà Tĩnh tự hào là quê hương của đồng chí Trần Phú, luôn khắc sâu lời căn dặn của đồng chí, giữ vững chí khí cách mạng, vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Trần Phú luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay nêu cao ý chí cách mạng, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, kiên trì học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện cho cán bộ, đảng viên lão thành và tuổi trẻ của tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nguyện tiếp tục phấn đấu, noi theo tấm gương của Tổng Bí thư Trần Phú, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, từng bước trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển./.Vũ Duy/VOV

.