Cập nhật lúc: 21:35, 30/04/2014 [GMT+7]
.

Đã cấp được 95,3% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân


(Baoquangngai.vn)- ​Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cấp được trên 4.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình và cá nhân, với diện tích 202ha, nâng tổng số giấy đã cấp đến nay lên 1.125.560/1.181.185 giấy, đạt 95,3% tổng giấy chứng nhận cần cấp, với tổng diện tích 232.212/242.151ha.
 

Trong những tháng đầu năm, tỉnh cũng đã cấp 274 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 68 tổ chức, với diện tích 68ha, nâng tổng giấy đã cấp cho các tổ chức lên 7.575/7.998 giấy, đạt 94,7% tổng giấy cần cấp, với tổng diện tích 126.951/136.982ha.

Trong thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đủ điều kiện.

 

PV

.