Cập nhật lúc: 14:24, 18/03/2014 [GMT+7]
.

Triển khai Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Sáng 18.3, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan chủ trì cuộc họp.
 
Thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, đến nay, Quảng Ngãi đã thành lập Ban Quản lý Dự án các cấp. UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. 
 
Dự án được triển khai trong thời gian 5 năm,  từ năm 2014- 2018, tại địa bàn 15 xã của các huyện Ba Tơ, Sơn Hà và Sơn Tây. Dự án có 4 hợp phần gồm: Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã, thôn; Phát triển sinh kế bền vững; Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông và Hợp phần quản lý dự án.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan phát biểu tại cuộc họp.
 
Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là trên 16 triệu đô la Mỹ, trong đó, Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trên 15 triệu đô, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh Quảng Ngãi. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao cơ hội sinh kế cho các hộ gia đình và cộng đồng nghèo tại địa phương trong vùng dự án; Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn để hỗ trợ sản xuất, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tăng cường tiếp cận dịch vụ công.  
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đinh Thị Loan đề  nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư và các địa phương trong vùng dự án nhanh chóng kiện toàn Ban quản lý dự án các cấp; phân cấp rõ nguồn vốn đối ứng với các địa phương hưởng lợi; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện dự án theo kế hoạch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đến cuối tháng 3.2014, Ban Quản lý Dự án phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động.
 
 
Ái Kiều
 
 
.