Cập nhật lúc: 21:20, 11/02/2014 [GMT+7]
.

Thành lập BCĐ triển khai thực hiện việc điều chỉnh mở rộng địa giới TP. Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính TP. Quảng Ngãi và thành lập phường Trương Quang Trọng thuộc TP. Quảng Ngãi.

​Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ; triển khai thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ; chỉ đạo thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận về dân số, diện tích tự nhiên; tổ chức bộ máy, biên chế của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể cấp xã; đảng viên, đoàn viên, hội viên; cán bộ, công chức cấp xã; công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của huyện; bàn giao tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện và toàn bộ các vấn đề liên quan trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn 13 đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh về thành phố Quảng Ngãi.
 
Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các đơn vị hành chính cấp xã và các cơ quan, đơn vị được điều chỉnh về TP. Quảng Ngãi hoạt động theo địa giới hành chính mới.

 

PV

.