Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có nhiều điểm mới

Thứ Tư, 15:46, 17/07/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT) – Ngày 17/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Dự hội nghị có người phát ngôn của UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông; lãnh đạo các cơ quan báo chí TƯ và địa phương khu vực phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào).  

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Triển khai tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn và ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 vừa qua có một số điểm mới so với quy chế phát ngôn ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg.

Người phát ngôn theo quy chế mới có thể 3 người, gồm người đứng đầu cơ quan hành chính, người được giao nhiệm vụ phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn. Số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được công bố, người được ủy quyền phát ngôn thì tên, chức vụ, số điện thoại, e-mail, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan trong 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

Quy chế cũ chỉ quy định các cá nhân của cơ quan nhà nước không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh cơ quan nhà nước để phát ngôn và cung cấp thông tin. Nên trên thực tế xảy ra tình trạng có cơ quan ban hành quy chế phát ngôn đã cấm công chức cơ quan mình cung cấp thông tin cho báo chí. Quy chế mới quy định các cá nhân của cơ quan nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan mình để phát ngôn hay cung cấp thông tin.

Điểm khác biệt thứ hai là thời hạn bắt buộc cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của các cơ quan nhà nước cũng đã được rút ngắn. Cụ thể, việc cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí đã được rút ngắn từ 3 tháng xuống còn 1 tháng. Thời hạn tối đa phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cũng giảm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Riêng thời gian mà người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu về các vấn đề đột xuất, quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình cho báo chí đã được rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 1 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.

Điểm thứ ba là quy chế mới này cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác phát ngôn trong cơ quan hành chính thuộc quyền quản lý của mình cũng như trách nhiệm đối với các nội dung phát ngôn, kể cả là các phát ngôn của người phát ngôn thường xuyên và người được ủy quyền phát ngôn.

Đây là điểm khác biệt lớn vì trong quy chế cũ không đề cập đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Thay vào đó, quy chế cũ chỉ quy định “người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí” tại khoản 4 Điều 5.

Quy chế mới bổ sung thêm trường hợp từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi vụ việc đang quá trình thanh tra, nghiên cứu giải quyết khiếu nại tố cáo, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền thì không được cung cấp thông tin cho báo chí.

Quy chế này cũng đã đưa ra các quy định khung về xử lý vi phạm trong công tác phát ngôn mà quy chế cũ chưa đề cập. Cụ thể, Điều 8 quy chế mới quy định: “Cơ quan, tổ chức có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.
 
Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Cung cấp thông tin cho báo chí là một kỹ năng, nói như thế nào, thông tin nào cung cấp, từ chối ra sao?”... Để làm tốt công tác này, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ở các cơ quan hành chính sắp tới sẽ được đào tạo, tập huấn kỹ năng phát ngôn.  Sắp tới, bộ sẽ phối hợp các bộ ngành khác và các tỉnh xây dựng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Hoàng Lư

 
.