Quảng Ngãi: Từ 15/7 kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ Tư, 21:27, 10/07/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa vừa ký quyết định về việc kiểm tra và thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, do đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.  
 
[links()]

Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

 

Kiến nghị với thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp về việc khắc phục các vi phạm và xử lý theo thẩm quyền đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm các nội dung quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời... Việc kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 15/7/2013.

 
​​Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương phổ biến, quán triệt các quy định tại Quyết định số 20của UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành và địa phương.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung quy định tại Quyết định số 20 thành quy định trong từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

“Cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động sử dụng hết thời giờ làm việc để làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật hoặc quy định cụ thể của cơ quan, đơn vị; không đi muộn về sớm, không sử dụng thời giờ làm việc vào mục đích cá nhân; không say xỉn hoặc có biểu hiện dùng rượu, bia trong giờ làm việc, đặc biệt là khi tiếp xúc hoặc làm việc với người ngoài cơ quan; không làm mất trật tự ở công sở hoặc ở nơi cư trú” (trích Điều 10: Chấp hành các quy định về thời giờ làm việc, tại Quyết định số 20/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

 

PV

 

.
.