Tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ Ba, 13:37, 19/03/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh vửa ban hành Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện khẩn trương củng cố, kiện toàn và thường xuyên duy trì hoạt động của Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường kiểm tra đôn đốc hoạt động của chủ rừng cũng như chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng, PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND cấp xã và các chủ rừng trên địa bàn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến nhân dân.

 

Tăng cường các biện pháp PCCCR trong mùa khô.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp PCCCR trong mùa khô.


Bên cạnh đó, cần đôn đốc các ngành liên quan khẩn trương kiểm kê, rà soát diện tích rừng hiện có trên sổ sách, bản đồ và thực địa, làm cơ sở phân cấp cho chính quyền địa phương và chủ rừng; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, hướng dẫn kịp thời cho UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng trong việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các địa phương, các đơn vị chủ rừng không thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, để xảy ra cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác PCCCR; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ trong việc chữa cháy rừng; có kế hoạch tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật chữa cháy rừng cho lực lượng chuyên trách và dân phòng; hỗ trợ cơ quan Kiểm lâm và các ngành chức năng đấu tranh, điều tra và xử lý các đối tượng vi phạm các quy định của Nhà nước về PCCCR.


Tin, ảnh: PV
 

.