Khối thi đua văn hóa xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2013

Thứ Sáu, 21:39, 22/03/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 22/3, tại Báo Quảng Ngãi các đơn vị trong Khối thi đua văn hóa xã hội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2013. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

Khối thi đua văn hóa xã hội gồm 8 đơn vị: Báo Quảng Ngãi, Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và Đài Phát thanh - Truyền hình

Các đơn vị thuộc Khối đã thống nhất 4 tiêu chí thi đua đã đề ra, nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2013 đối với từng đơn vị trong khối .

Theo đó, Báo Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới cả nội dung và hình thức thể hiện, đi đôi với tính chiến đấu, tính hấp dẫn của báo in và Báo Điện tử; phấn đấu đưa chỉ số phát hành bình quân đạt 4.400 tờ/kỳ trở lên…

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phấn đấu xuất bản hơn 8.000 bản sách, bản báo, tạp chí; xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn; 60% thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa…

 

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua.
Lãnh đạo các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua.Sở Thông tin và Truyền thông tập trung nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban ngành; xây dựng 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử tỉnh, đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống mạng trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phấn đấu tổng số học sinh có mặt đầu năm đạt trên 283.000 học sinh; công tác phổ cập giáo dục ở các cấp bậc học đạt trên 99%...

Sở Lao động thương binh và xã hội phấn đấu tạo việc làm và giải quyết việc làm cho 35.000 lao động; xuất khẩu lao động đạt 1.400 người; phấn đấu đưa số lao động qua đào tạo nghề đạt 37%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 14,36%.

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu đưa giờ phát sóng trên sóng PTQ là 6.752 giờ, tiếp sóng các kênh truyền hình Trung ương là 8.760 giờ; tỷ lệ vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình đạt 100%...

Sở Y tế phấn đấu nâng tổng số giường bệnh lên 2.485 giường; tỷ lệ xã, phường có Trạm y tế đạt 99%; 90% Trạm y tế xã, phường có bác sỹ…

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện 2 dự án cấp Bộ, 35 đề tài cấp tỉnh và 4 đề tài cấp cơ sở…

Các đơn vị cũng thống nhất ký kết các nội dung về việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh; thực hiện tốt các chủ trương chính sách về công tác thi đua, khen thưởng.Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.