Quảng Ngãi: Năm 2013 chỉ tiêu giao quân là 2.600 thanh niên

Thứ Tư, 15:56, 12/12/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 12/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2012. Đồng thời, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN


Trong năm qua, tỉnh ta đã giao 2.650 quân cho 13 đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu, với 184/184 xã, phường, thị trấn đạt kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương huy động khám lần 1 có số lượng thanh niên lên khám đạt 100% như: Bình Chương (Bình Sơn), Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), Đức Tân (Mộ Đức)…

Các hội đồng nghĩa vụ quân sự ở từng cơ sở có trách nhiệm cao trong việc tuyển chọn, theo dõi, động viên đến từng thanh niên trong diện nhập ngũ, bảo đảm phương châm “Tuyển người nào chắc người đó” thực hiện bình chọn công khai dân chủ. Việc tổ chức giao nhận quân đúng theo hướng dẫn cả về nội dung lẫn hình thức, tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội giao quân.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên cũng được triển khai có hiệu quả. Toàn tỉnh đã sắp xếp quân số cho các đơn vị dự bị động viên đạt 90,9% chỉ tiêu và 97,96% chỉ tiêu phương tiện kỹ thuật. Huy động được 3.957 quân nhân dự bị tham gia diễn tập sẵn sàng động viên và huấn luyện, đạt 91,1% chỉ tiêu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2012. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa được thường xuyên, kịp thời; công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân chưa được quan tâm đúng mức, chưa có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những người không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, làm ảnh hưởng đến phong trào ở cơ sở…

 

Năm 2012, tỉnh ta hoàn thành chỉ tiêu giao  2.650 quân cho 13 đơn vị. Trong ảnh: đồng chí Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ
Năm 2012, tỉnh ta hoàn thành chỉ tiêu giao 2.650 quân cho 13 đơn vị. Trong ảnh: đồng chí Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ


Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gọi công dân nhập ngũ và xây dựng lực lượng dự bị động viên trong thời gian tới, đồng chí Cao Khoa đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác xét duyệt hồ sơ, thực hiện việc giao nhận quân cũng như nguồn tại địa phương bảo đảm chỉ tiêu và phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn…

Trong năm 2013, chỉ tiêu giao quân Chính phủ giao cho tỉnh ta là 2.600 thanh niên. Trong đó, chất lượng phải được nâng lên. Về chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị của tỉnh trong năm tới là 5.111 người và kiểm tra sẵn sàng động viên là 10 xe vận tải 2,5 tấn trở lên.


Thanh Phương
 

 

.