29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7

Thứ Sáu, 15:43, 29/06/2012 [GMT+7]
.

Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 29 nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7/2012. Theo đó, có 13 nhà máy thuỷ điện, 11 nhà máy nhiệt điện than, 5 nhà máy tuabin khí.

29 nhà máy điện này sẽ trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) (trực tiếp nộp bản chào giá với Công ty Mua Bán điện – EPTC). Tổng công suất đặt của 29 nhà máy khoảng 9.035 MW. Phân loại theo công nghệ, thì có 13 nhà máy thủy điện, 11 nhà máy nhiệt điện than, 5 nhà máy tuabin khí.

Bên cạnh đó, danh sách của Cục Điều tiết điện lực còn có 26 nhà máy điện gián tiếp tham gia vào thị trường này, tùy từng nhà máy sẽ do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) công bố biểu đồ huy động, biểu đồ phát hoặc do Công ty Mua Bán điện chào giá thay.

Ngoài ra, còn có 20 nhà máy điện (19 thủy điện và 1 nhiệt điện) với tổng công suất đặt 4.567MW cũng nằm trong danh sách dự kiến tham gia thị trường phát điện cạnh tranh khi chính thức vận hành thương mại.

Liên quan việc đến vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ 1/7/2012, Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị cần thiết để thực hiện chuyển đổi thị trường phát điện cạnh tranh sang giai đoạn thí điểm chào giá và thanh toán theo giá thị trường từ ngày 25/6/2012. Sau đó, căn cứ trên các kết quả vận hành thí điểm, EVN hoàn thiện và báo cáo Bộ Công Thương để vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7./. Báo Điện tử ĐCSVN

.