,
Cập nhật lúc 15:09, Friday, 26/11/2010

Tổng kết 10 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


(QNĐT)- Sáng 26/11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các đồng chí Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban cuộc vận động đã đến dự.
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Vũ-Giám đốc Sở VHTT&DL đã tóm tắt những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH). Qua 10 năm triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.
 
Đồng chí Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy trao giấy khen cho những tập thể.
Đồng chí Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào.
 
Phong trào người tốt việc tốt, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội cũng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực. Các gia đình chính sách được quan tâm chăm sóc chu đáo, các tệ nạn xã hội dần được bài trừ, các hủ tục lạc hậu dần được xoá bỏ, tình làng nghĩa xóm được bền chặt, gắn kết. 
 
10 năm qua, đã có 217 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu được khen thưởng tại tỉnh, có 18 hộ gia đình văn hoá xuất sắc được Bộ VHTT&DL khen thưởng; có 105 thôn - tổ dân phố văn hóa tiêu biểu được tỉnh khen thưởng, có 3 thôn - tổ dân văn hóa được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khen thưởng.
 
Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá đã tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt quy chế văn minh công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và lao động nơi công sở và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đến năm 2009, toàn tỉnh có 666 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 62,7%. Dự kiến năm 2010 đạt 65% thôn, tổ dân phố văn hóa.
 
Qua phong trào, nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí có nội dung văn hóa đã đi vào đời sống, góp phần hình thành và phát triển các nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân.
 
Thông qua phong trào, các thiết chế văn hóa, hạ tầng cơ sở kỹ thuật phát triển nhanh chóng, góp phần làm thay đổi đời sống kinh tế - xã hội ở các khu dân cư.
 
Ông Nguyễn Đăng Vũ-Giám đốc Sở VHTT&DL trao bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể.
Ông Nguyễn Đăng Vũ-Giám đốc Sở VHTT&DL trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào TDĐKXDĐSVH trong 10 năm qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, mục tiêu của sự phát triển. 
 
Xây dựng và phát triển văn hóa là một trong ba nhiệm vụ chủ yếu của Đảng ta. Để đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, các cấp, các ngành cần tập trung xây dựng đời sống văn hóa, đưa phong trào TDĐKXDĐSVH  đi vào chiều sâu; nâng cao chất lượng gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan văn hóa, làm cho giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội.
 
Tăng cường công tác quản lý phòng chống văn hóa độc hại, mê tín dị đoan, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh. Bằng nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng, đưa các tiêu chí về hộ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố, cơ quan văn hóa... với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng.
 
Củng cố và nâng cao hiệu quả của Ban chỉ đạo, không ngừng đối mới nội dung và hình thức hoạt động để thu hút, tập hợp mọi thành phần tích cực tham gia phong trào. Hằng năm các cấp chính quyền cần bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, tôn tạo, bảo tồn, giữ gìn các di tích lịch sử, giá trị văn hóa. Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, TDTT cho khu vực miền núi, hải đảo.
 
Tại hội nghị, 38 tập thể, 30 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì những thành tích trong 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
http://baoquangngai.com.vn/channel/2022/201011/Tong-ket-10-nam-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-1967659/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Tháng 4, sẽ không cắt giảm điện
Sẽ không cắt giảm điện vào tháng 4/2011, cho dù đang là cao điểm mùa khô. Đó chính là khẳng định của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương). Kết quả này có được sau hàng loạt các biện pháp trong công tác điều hành sản xuất, giảm mức tổn thất điện năng và nâng cao ý thức tiết kiệm tới các hộ sử dụng.
Xúc tiến Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
(QNĐT)- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án Phát triển xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án dự kiến sẽ khởi công vào cuối quý IV/2011 và hoàn thành trong năm 2016.
,
,
,