Chuẩn nghèo mới gần gấp đôi mức hiện hành

10:08, 24/07/2009 [GMT+7]
.
Chuẩn nghèo mới đối với khu vực nông thôn là những hộ có thu nhập bình quân ở mức 350.000 đồng/người/tháng (dưới 4.200.000 đồng/người/năm), còn với thành thị là mức 450.000 đồng/người/tháng (dưới 5.400.000 đồng/người/năm).
 
Đó là nội dung chính trong Dự thảo Quyết định Ban hành chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 mà Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội vừa chính thức công bố.
 
Điểm đặc biệt của Dự thảo lần này là khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 10% trở lên, Chính phủ sẽ xem xét, điều chỉnh chuẩn nghèo cho phù hợp (thay vì theo định kỳ như hiện nay).
 
Ngay khi chuẩn nghèo mới được thông qua, Chính phủ sẽ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015. 
 
Như vậy, mức chuẩn nghèo mới do Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cao gần gấp đôi mức hiện hành (200.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn; 260.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị) và cao hơn mức đề xuất trước đây (300.000 đồng/tháng khu vực nông thôn, 390.000 đồng/tháng khu vực thành thị).
 
Dự thảo cũng chỉ rõ, song song với việc tăng chuẩn nghèo chung, một số địa phương cũng quy định chuẩn nghèo cho phù hợp với thực tế địa phương. 
 
Theo Bộ LĐ-TB-XH, tỷ lệ hộ nghèo cả nước hiện ở mức 13%. Nếu chuẩn nghèo mới được thông qua, tỷ lệ hộ nghèo sẽ tương đương với con số trên 20%.
 
Theo Dân trí
 
.