Chống rác thải nhựa: Cần nỗ lực từ nhiều phía
07:54 | 08/09/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, chủ trương của Chính phủ về hạn chế rác thải nhựa, túi nilon đã được lan tỏa từ các cơ quan nhà nước đến cộng đồng dân cư. Có nhiều hoạt động đã được triển khai, qua đó góp phần hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa. Tuy nhiên, hiện nay môi trường ở nhiều địa phương vẫn còn ô nhiễm nặng do rác thải nhựa...
.
.