Sẽ đánh mất cơ hội, nếu chậm trễ
15:00 | 26/03/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Theo các chuyên gia, Quảng Ngãi có tiềm năng để xây dựng công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn-Sa Huỳnh. Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO vào cuối năm 2019, tỉnh cần phải khẩn trương thực hiện nhiều phần việc, bởi nếu chậm trễ sẽ đánh mất cơ hội để phát triển.
.
.