Phát triển nông nghiệp hữu cơ: Cơ hội và thách thức
14:55 | 15/01/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Sản xuất nông nghiệp hữu cơ (SXNNHC) đang có nhiều cơ hội phát triển, vì sản phẩm được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Tuy nhiên, SXNNHC hiện vẫn còn mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ; nông dân còn nặng với phương thức sản xuất truyền thống, ngại đổi mới...
.
.