Quản lý, sử dụng đất công ích: Làm gì để nâng cao hiệu quả?
16:19 | 18/11/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích hình thành vào những năm 1993. Bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý và sử dụng đất công ích ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh bộc lộ không ít bất cập. Nhiều nơi quản lý lỏng lẻo, không xác định được diện tích đất công ích, dẫn đến tình trạng sử dụng sai mục đích, không phát huy hiệu quả.
.
.