Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19: Nông dân cần trợ lực
08:28 | 16/05/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Suốt nhiều tháng xảy ra dịch Covid-19, nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ nông sản, thậm chí là không tiêu thụ được. Vì thế, đời sống một bộ phận nông dân càng thêm khó khăn. Nhiều nông dân hiện không đủ sức để khôi phục sản xuất, nên rất cần sự trợ lực từ nhiều phía.
.
.