Mỏi mòn đợi tái định cư
16:03 | 18/05/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Giai đoạn 2013 – 2019, kết quả thực hiện việc bố trí dân cư và tái định cư (TĐC) cho người dân vùng sạt lở núi, ven sông, ven biển và khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp. Vậy đâu là nguyên nhân?
.
.