Nâng cấp hệ thống đèn pha của xe mới mua có bị mất quyền lợi bảo hành?
16:46 | 03/07/2019
Cho dù mới mua, xe vừa mới lăn bánh không lâu, nhưng khá nhiều người đã vội đi nâng cấp hệ thống đèn pha cho xe (từ Halogen lên đèn dạng chiếu - Project). Việc "độ" xe như vậy có làm mất đi quyền lợi bảo hành của xe mới mua không?
.
.