Còn nhiều rào cản trong xây dựng nền hành chính công

21:24, 27/09/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Qua 10 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2020, đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phục vụ người dân.
Nhiều bất cập, hạn chế
 
Trong 10 năm qua, cơ quan kiểm soát TTHC của tỉnh đã thực hiện hàng chục cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác này ở các cấp. Qua đó ghi nhận nhiều bất cập trong giải quyết TTHC cho công dân.
 
Cụ thể, ở cấp tỉnh, dù tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng thời gian quy định trên 95%, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Đến nay, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đạt 50% so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đối với cấp huyện và xã, có tình trạng chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thông qua "bộ phận một cửa" đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.  
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua bộ phận một cửa tại một số địa phương cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo; còn tình trạng hồ sơ tiếp nhận đầu vào không có giấy biên nhận, không được nhập thông tin vào phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không thực hiện xin lỗi, không hẹn lại ngày trả kết quả; còn tùy tiện trong việc trả hồ sơ không giải quyết.
 
Về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC cũng chưa đạt yêu cầu. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC với mục tiêu bãi bỏ các quy định về TTHC không phù hợp; chưa thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định hoặc thành phần hồ sơ TTHC...
 
Cán bộ còn thiếu trách nhiệm
 
Qua công tác kiểm soát TTHC, cơ quan chức năng chỉ ra nguyên nhân công tác CCHC còn nhiều hạn chế trong thời gian qua phần lớn là do yếu tố con người. Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc thiếu chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm trong quy trình giải quyết TTHC, còn có biểu hiện quan liêu khi thụ lý giải quyết hồ sơ cho người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Người đứng đầu không nhận thức đầy đủ quy định pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; buông lỏng, không thực hiện kiểm tra nội bộ hoạt động giải quyết TTHC...
 
Trong khi đó, việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về giải quyết TTHC chưa hiệu quả; việc vi phạm thời gian, hồ sơ giải quyết TTHC vẫn còn phổ biến, nhất là trong lĩnh vực đất đai... Lý do là biện pháp, hình thức xử lý trong lĩnh vực này còn chung chung, còn tình trạng né tránh, nể nang trong xem xét trách nhiệm.
 
Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Thanh Hoài cho biết: "Qua thực tiễn 10 năm thực hiện cải cách TTHC, chúng tôi cho rằng, để khắc phục những hạn chế cần phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như thực hiện đồng bộ từ lãnh đạo, giám sát, cho đến triển khai thực hiện. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm lãnh đạo, HĐND cùng cấp có giám sát thì nơi đó triển khai hiệu quả. Địa phương nào quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC thì hoạt động cải cách TTHC triển khai thực chất và các vi phạm trong giải quyết TTHC sớm được phát hiện, chấn chỉnh; việc kiểm soát bộ phận một cửa chặt chẽ hơn".
 
Bài, ảnh: BẢO LỘC
 
 
.
.