Còn nhiều rào cản trong xây dựng nền hành chính công
21:24 | 27/09/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Qua 10 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2020, đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phục vụ người dân.
.
.