Các cơ quan, đơn vị để sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính: Sẽ bị xử lý trách nhiệm
20:58 | 31/12/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký văn bản yêu cầu người đứng đầu chính quyền 13 huyện, thị xã, thành phố; giám đốc một số sở, ngành của tỉnh khẩn trương, nghiêm túc khắc phục, xử lý ngay các tồn tại, hạn chế, sai sót nghiêm trọng, kéo dài trong tổ chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại "bộ phận một cửa" cấp huyện.
.
.