Đức Phổ: Nỗ lực thu hút đầu tư
10:40 | 03/09/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, huyện Đức Phổ đã tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính (TTHC), triển khai các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các dự án đầu tư. Đồng thời, chủ động gặp gỡ, tiếp xúc để giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
.
.