Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính
21:49 | 29/05/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là yêu cầu được Sở Tư pháp đặt ra và quyết tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao.
.
.