Hướng đến sự hài lòng của người dân
08:39 | 27/04/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Theo công bố của UBND tỉnh, Sơn Tịnh là địa phương dẫn đầu các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác cải cách hành chính trong năm 2018. Có được điều đó là nhờ sự nỗ lực của các cấp, ngành; của mỗi cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) của huyện, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
.
.