Cơ sở để đánh giá năng lực người đứng đầu
16:24 | 01/03/2019
(Báo Quảng Ngãi)- UBND tỉnh vừa công bố kết quả xếp hạng trong thực hiện Bộ chỉ số cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Kết quả cho thấy, có nhiều sở, ngành, địa phương còn yếu kém trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).
.
.