Infographic: Biện pháp phòng chống dịch đặc thù trên địa bàn tỉnh từ ngày 8.7.2021

06:29, 08/07/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai)- Ngày 7.7, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có hiệu lực áp dụng từ 0 giờ ngày 8.7.2021.