Infographic: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 16/4

23:01, 16/04/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai)- Ngày 16/4/2020, Chủ tịch UBND đã ký ban hành Văn bản hoả tốc số 1667/UBND-KGVX, về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới.