Infographic: Khử khuẩn tại nhà thế nào là đúng cách phòng COVID-19?

10:39, 17/03/2020 [GMT+7]
.
Việc khử khuẩn, vệ sinh tại gia đình và cộng đồng đúng cách là việc làm cần thiết và quan trọng phòng dịch COVID-19.
Theo LĐO