Ho, nóng sốt, sợ nhiễm corona thì gọi số nào?

08:10, 02/02/2020 [GMT+7]
.
Bộ Y tế công bố đường dây nóng 22 bệnh viện tiếp nhận thông tin dịch bệnh virus corona.