Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

10:34, 10/11/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi công dân trong xã hội, năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và lấy ngày 9.11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân...
TIN LIÊN QUAN

Khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 được Bộ Tư pháp phát động là: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"; "Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; "Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"; "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật"; "Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.
Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho đối tượng đặc thù tại xã Đức Thắng (Mộ Đức).
Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho đối tượng đặc thù tại xã Đức Thắng (Mộ Đức).

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật hiệu quả, thiết thực, ngày 27.8.2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng, về biển đảo và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; chú trọng phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp...

Mục đích của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 là nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việc này tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với việc thi hành, bảo vệ pháp luật.

Đồng thời tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật, tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 2 hội nghị cấp tỉnh triển khai 6 văn bản luật với 400 đại biểu tham dự.

Tổ chức 16 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật theo Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật tại 4 huyện và 12 xã; tổ chức sinh hoạt cho 27 câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” tại các Trường THPT và các xã, phường, thị trấn, 5 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tại 5 xã, thị trấn, 3 lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng hòa giải cơ sở tại huyện Lý Sơn, Sơn Tây và Tây Trà; thành lập Ban tổ chức Hội thi “Thanh niên với pháp luật”, với sự tham gia của 13 đội ở 10 trường THPT và các địa phương...

Bài, ảnh: BS


 
.
.