Đẩy mạnh thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật

15:10, 15/06/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sở Tư pháp phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức họp ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2023.
Theo Kế hoạch phối hợp trong giai đoạn 2019 - 2013, hai bên tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung sau: giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực công chức, viên chức thuộc ngành tư pháp và hội viên luật gia các cấp trong tỉnh.
 
Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh
Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh
 
Tại buổi họp, thông qua nội dung dự thảo Kế hoạch hai bên cũng đã tham gia thảo luận, góp ý để thống nhất về nhiệm vụ của từng bên và công tác tổ chức thực hiện, cuối cùng đi đến ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiên công tác giữa sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2019 - 2023. 
 
Đây là kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật trong Chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023. Đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật,...
 
 
Tin, ảnh: T.TƯƠI
.
.