Đổi mới tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

16:10, 24/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm, phối hợp đồng bộ và tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Hình thức, nội dung tuyên truyền đã đổi mới, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trung Tập cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương về công tác này.

Các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã đưa nội dung tuyên truyền vào kế hoạch PBGDPL, hoặc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và đổi mới việc thực hiện tuyên truyền PBGDPL trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Đồng thời, tỉnh có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2017 và 2018. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã phối hợp với cơ quan báo, đài và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông; tuyên truyền pháp luật về biển - đảo, bảo vệ chủ quyền biên giới biển của Tổ quốc...

 Các đại biểu dự hội nghị triển khai Luật An ninh mạng.               Ảnh: BS
Các đại biểu dự hội nghị triển khai Luật An ninh mạng. Ảnh: BS


Năm 2018, công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị, tập huấn, hội thi, phát tờ rơi, sân khấu hóa, các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thảo; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã; phát hành bản tin tư pháp; triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” hằng tháng. Một số cơ quan, đơn vị còn thực hiện mô hình “Mỗi ngày học một điều luật”, “Mỗi tuần học một văn bản”...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đã chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Toàn tỉnh hiện có 201 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 229 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành phố và hơn 1.636 tuyên truyền viên pháp luật. Đặc biệt trong 2 năm (2017, 2018), các ngành chức năng tỉnh, huyện đã tổ chức 11.720 lớp/buổi/đợt/cuộc tập huấn tuyên truyền PBGDPL trực tiếp, với 1,22 triệu lượt người tham dự.

Ngoài ra, Cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức 7 lớp tập huấn cho các đối tượng đặc thù là ngư dân, người dân ven biển và người dân tộc thiểu số các kiến thức về biển đảo, bảo hộ ngư dân, tàu thuyền; phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hơn 1.300 lượt người. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Trung Tập, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2019, các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, giải pháp tuyên truyền nhằm đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.


BÁ SƠN


 

.