Cập nhật lúc: 19:59, 31/10/2018 [GMT+7]
.

Nâng khống số lượng giải quyết hồ sơ


(Báo Quảng Ngãi)- Để giải quyết thủ tục hành chính của người dân được thuận lợi, UBND phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND phường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo phản ánh của người dân, từ năm 2010-2015, UBND phường Nguyễn Nghiêm thành lập tổ một cửa, bố trí quầy giao dịch, nhưng không bố trí cán bộ, công chức (CB, CC) làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Cán bộ các bộ phận văn phòng, địa chính, tư pháp vẫn làm việc tại phòng riêng của từng bộ phận, để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân.

 

UBND phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi), nơi có nhiều sai phạm trong thực hiện cơ chế một cửa.
UBND phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi), nơi có nhiều sai phạm trong thực hiện cơ chế một cửa.


Theo lý giải của một số cán bộ phường Nguyễn Nghiêm, sở dĩ cán bộ không làm việc ở quầy giao dịch là do mô hình một cửa hoạt động kém hiệu quả. Cụ thể, đối với lĩnh vực địa chính, có rất ít hồ sơ do công dân trực tiếp gửi đến bộ phận một cửa của phường; hồ sơ lĩnh vực hộ tịch, chứng thực nhiều, công dân có việc thì gặp trực tiếp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường để ký...

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng đã yêu cầu UBND phường Nguyễn Nghiêm khắc phục những sai sót, khuyết điểm trong thực hiện cơ chế một cửa, truy thu số tiền 38,4 triệu đồng chi sai nguyên tắc nộp vào ngân sách. Đồng thời, chỉ đạo xử lý việc khen thưởng không đúng cho tập thể UBND phường Nguyễn Nghiêm; xử lý nghiêm minh các cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong thực hiện cơ chế "một cửa" của UBND phường Nguyễn Nghiêm...

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2015, để động viên các địa phương thực hiện tốt cơ chế một cửa, UBND TP.Quảng Ngãi khen thưởng cho các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác này. Để được khen thưởng, phường Nguyễn Nghiêm có tờ trình đề nghị khen thưởng trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, với thành tích: Tiếp nhận, giải quyết 122.648 hồ sơ các loại, giải quyết 100%, không có hồ sơ trễ hẹn.

Từ đề nghị này, UBND TP.Quảng Ngãi đã khen thưởng cho tập thể UBND phường Nguyễn Nghiêm. Tuy nhiên, trên thực tế các bộ phận của phường Nguyễn Nghiêm chỉ giải quyết 80.111 hồ sơ. Cụ thể, lĩnh vực địa chính - xây dựng 276 hồ sơ; hộ tịch 3.780 hồ sơ; chứng thực 76.055 hồ sơ. Số liệu hồ sơ giải quyết chênh lệch với báo cáo đề nghị khen thưởng là 42.537 hồ sơ. Điều đáng nói nữa là, phường Nguyễn Nghiêm không giải quyết hồ sơ nào về lĩnh vực thương binh - xã hội, nhưng vẫn kê khống giải quyết 1.380 hồ sơ.

Từ năm 2012 - 2015, TP.Quảng Ngãi hỗ trợ phường Nguyễn Nghiêm 64 triệu đồng để chi cho hoạt động cơ chế một cửa, tiếp công dân. Trong đó, năm 2012 và năm 2013 là 20 triệu đồng/năm; năm 2014 và năm 2015 là 12 triệu đồng/năm. Theo hồ sơ chứng từ, từ năm 2012 - 2015, phường Nguyễn Nghiêm đã chi bồi dưỡng cho CB, CC làm ở bộ phận một cửa 48 triệu đồng. Trong đó chi phụ cấp cho CB, CC 38,4 triệu đồng, chi văn phòng phẩm 9,6 triệu đồng. Tuy nhiên, từ năm 2012 - 2015, phường Nguyễn Nghiêm không chi cho cán bộ thực hiện ở bộ phận một cửa, mà để lại đơn vị để chi cho toàn thể CB, CC vào dịp Tết.

Mặt khác, năm 2013, bà Võ Thị Quỳnh Vân - công chức Văn phòng UBND phường Nguyễn Nghiêm được giao nhiệm vụ thu - nộp phí, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực... nhưng chiếm dụng 12,5 triệu đồng. Với sai phạm này, bà Vân bị xử lý về mặt Đảng bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, phường Nguyễn Nghiêm không báo cáo trường hợp này lên cấp trên. Dù vi phạm trong quản lý tài chính, nhưng phường Nguyễn Nghiêm vẫn để bà Vân làm nhiệm vụ giữ con dấu, đóng dấu, thu, nộp phí, lệ phí chứng thực từ năm 2013 đến tháng 6.2018.


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.