Cập nhật lúc: 10:26, 12/06/2018 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ chính sách


Ông Lê Viết Thọ (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) hỏi: Tôi hưởng lương hưu từ tháng 12.2014 tại Bình Sơn. Nay tôi ra nước ngoài để định cư, xin hỏi tôi hưởng trợ cấp một lần được bao nhiêu và cần làm những thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 65, Luật BHXH hiện hành: Thực hiện chế độ BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư, như sau: Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng BHXH, trong đó mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 2 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu, thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Theo hồ sơ hưu của ông đang quản lý tại BHXH tỉnh Quảng Ngãi, ông có 37 năm 11 tháng đóng BHXH, trong đó có 37 năm đóng BHXH trước năm 2014 và 11 tháng đóng BHXH năm 2014.

Giả sử ông xin nhận trợ cấp một lần trong tháng 5.2018, lương hưu tại tháng 5.2018 là 7.530.700 đồng, như vậy:

- Ông nhận được 42 tháng lương hưu (từ tháng 12.2014 đến tháng 5.2018), số tiền lương hưu đã nhận (mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu): 42  x  0,5  x  7.530.700 đồng =  158.144.700 đồng (làm tròn) (1)

- Mức trợ cấp một lần tính theo số năm đóng BHXH của ông được tính như sau:

+ Mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng: 7.530.700 đồng x 37 x 1,5 = 417.953.850 đồng.

+ Mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014: 11 tháng, tính tròn 1 năm (từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là 1 năm): 7.530.700 đồng x 01 x 02 = 15.061.400 đồng.

Tổng mức trợ cấp một lần được nhận: 417.953.850 + 15.061.400= 433.015.300 đồng (làm tròn) (2)
Như vậy, mức trợ cấp một lần còn lại của ông được tính như sau: (2) - (1): 433.015.300 đồng   -  158.144.700 đồng = 274.870.600 đồng (làm tròn)

Về thủ tục, ông làm đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính) và một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam;

+ Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của một trong các giấy tờ sau đây:

Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

. Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

. Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

THU HẰNG
 

.