Thông báo đường dây nóng hỗ trợ Doanh nghiệp Quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2015
05:56 | 26/03/2016
Để việc quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân năm 2015 cho Người nộp thuế được thực hiện theo đúng thời gian qui định, tránh bị dồn dập vào những ngày cuối cùng của kỳ quyết toán thuế, gây nên sự quá tải, nghẽn mạng…
.
.