Nhiều địa phương thu ngân sách vượt kế hoạch
11:05 | 02/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, nhiều huyện, thành phố có số thu ngân sách vượt cao so với chỉ tiêu kế hoạch được giao như: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, TP.Quảng Ngãi... Việc tăng thu ngân sách tại các địa phương sẽ góp phần bù đắp phần nào nguồn hụt thu của tỉnh.
.
.