Đẩy mạnh nộp thuế không dùng tiền mặt
15:41 | 06/04/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, việc hoàn thiện thể chế tài chính ngân sách nhà nước trong công tác thu nộp thuế không dùng tiền mặt, tiến đến thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng hóa đơn điện tử là hết sức cần thiết. Ngành thuế Quảng Ngãi đang đẩy mạnh giải pháp này, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế trong tình hình mới.
.
.