Tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hoàn thuế
08:57 | 04/10/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh đã ban hành các quyết định hoàn thuế, với số tiền được hoàn khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là các dự án lớn.
.
.