Cục Thuế Quảng Ngãi: Hợp nhất chi cục thuế khu vực đợt cuối

15:50, 11/02/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Quán triệt Nghị số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Quyết định số 78/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi. 
Theo Quyết định của Bộ Tài chính: Hợp nhất Chi cục Thuế Tp Quảng Ngãi và Chi cục Thuế huyện Sơn Tịnh thành Chi cục Thuế Khu vực Quảng Ngãi – Sơn Tịnh. Địa điểm đặt trụ sở Thành phố Quảng Ngãi.
 
Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Tư Nghĩa và Chi cục Thuế huyện Mộ Đức thành Chi cục Thuế Khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức. Địa điểm đặt trụ sở huyện Tư Nghĩa.
 
Hiện tại điều kiện cơ sở vật chất của Chi cục Thuế Tư Nghĩa không đảm bảo cho việc hoạt động của Chi cục Thuế Khu vực; thời gian đến sẽ đặt tại Mộ Đức. Hai Chi cục Thuế Khu vực nói trên sẽ đi vào hoạt động từ ngày 2.3.2020. 
 
Lãnh đạo Tổng cục Thuế công bố Quyết định hợp nhất Chi cục Thuế Khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đợt 1
Lãnh đạo Tổng cục Thuế công bố Quyết định hợp nhất Chi cục Thuế Khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đợt 1
 
Việc hợp nhất Chi cục Thuế khu vực là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, ổn định, không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
 
Từ ngày 5.2 đến hết ngày 28.2.2020, cơ quan Thuế sẽ rà soát dữ liệu tồn, chuẩn bị bàn giao, thành lập các Tổ triển khai; kiểm tra dữ liệu trước khi bàn giao; đến ngày 2.3.2020, Chi cục Thuế khu vực sẽ đi vào hoạt động, vận hành và việc gửi hồ sơ khai thuế, nộp thuế trên hệ thống thuế điện tử (http://thuedientu.gdt.gov.vn). Tuy nhiên, người nộp thuế trên địa bàn hợp nhất cần lưu ý một số nội dung khi thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước: 
 
- Về hồ sơ khai thuế điện tử: có sự thay đổi về danh mục cơ quan Thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động vãng lai khác địa bàn huyện, tỉnh so với trước khi hợp nhất đối với một số hồ sơ sau: 
 
  • Phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT của tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT.
 
  • Phụ lục 03-8/TNDN của tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN.
 
  • Phụ lục BK01/AC của tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC.
 
  • Phụ lục 01-1/TBVMT của tờ khai thuế bảo vệ môi trường 01/TBVMT.
 
Khi gửi hồ sơ đến cơ quan Thuế, người nộp thuế cần lưu ý chọn đúng địa bàn quản lý của Chi cục Thuế khu vực.
 
Ví dụ: Người nộp thuế muốn nộp Phụ lục 01-6/GTGT tại địa bàn huyện Sơn Tịnh:
 
+ Trước sáp nhập (trước ngày 2.3.2020): Lựa chọn là CQT cần gửi hồ sơ là Chi cục Thuế Sơn Tịnh. 
 
+ Sau sáp nhập (từ ngày 2.3.2020 trở đi): Lựa chọn CQT cần gửi hồ sơ là Huyện Sơn Tịnh - Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh.  
 
- Về nộp thuế điện tử:
 
+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế: Từ ngày 2.3.2020 khi lập Giấy nộp tiền/GNT nộp thay, tại mục Cơ quan quản lý thu, người nộp thuế lưu ý chọn đúng tên Chi cục Thuế khu vực theo địa bàn.
   
Ví dụ: Ngày 5.3.2020, người nộp thuế tại thành phố Quảng Ngãi nộp tiền vào NSNN, khi lựa chọn Cơ quan quản lý thu là TP Quảng Ngãi - Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh. 
 
+ Đối với hộ cá nhân kinh doanh đã đăng ký nộp thuế điện tử với Ngân hàng Agribank qua hệ thống Internet Banking: Khi lập Giấy nộp tiền, hộ gia đình, cá nhân cũng lựa chọn Cơ quan quản lý thu tương tự như trên.
 
- Đối với tổ chức, cá nhân chưa đăng ký khai thuế điện tử với cơ quan Thuế: Từ ngày 2.3.2020, khi lập, gửi Tờ khai quyết toán, hồ sơ đăng ký mã số thuế TNCN, mã số thuế người phụ thuộc trên hệ thống thuế điện tử (phân hệ dành cho tổ chức, cá nhân chưa sử dụng chữ ký số) cũng phải lựa chọn cơ quan Thuế quản lý theo địa bàn huyện, thành phố như trên.  
 
K.T
.
.