Cập nhật lúc: 21:52, 21/08/2018 [GMT+7]
.

Dịch vụ thuế điện tử: Tiện ích cho doanh nghiệp, cá nhân


(Báo Quảng Ngãi)- Dịch vụ thuế điện tử (eTax) là một ứng dụng mới được ngành Thuế triển khai nhằm thay thế cho hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử. Khi sử dụng eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn), người nộp thuế có thể tiếp cận, quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên cùng một hệ thống, thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

Đối  với các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân đã có giao dịch với cơ quan thuế trên các hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử thì mọi thông tin về tài khoản giao dịch, hồ sơ của người nộp thuế sẽ được cập nhật, chuyển sang hệ thống eTax để tiếp tục sử dụng mà không phải đăng ký lại.

Người nộp thuế chỉ cần đăng nhập hệ thống qua mạng internet là có thể đăng ký sử dụng, quản lý tài khoản, khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế. Ngoài ra, eTax đã bổ sung các chức năng mới, như phê duyệt giấy nộp tiền, cho phép DN có thể phân quyền cho tài khoản trình ký và ký giấy nộp tiền tách rời nhau.

Chức năng tra cứu thông tin cho phép người nộp thuế tra cứu danh sách tờ khai, thông báo số thuế phải nộp, số nộp thừa. Chức năng quản lý DN cho phép DN có quy mô lớn, ngoài 1 tài khoản chính, DN có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong DN, như giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên... giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên một cách đảm bảo, linh hoạt. Bên cạnh đó, eTax có phân hệ dành cho cá nhân không có chữ ký số, cho phép người nộp thuế là đối tượng cá nhân kê khai, nộp tờ khai thuê tài sản, dùng mã xác thực qua mã OTP gửi đến điện thoại.  

Quảng Ngãi là một trong số 15 địa phương được Tổng cục Thuế lựa chọn để triển khai mở rộng eTax đợt 2, chính thức bắt đầu từ ngày 27.8 đến. Cục Thuế đã thành lập tổ chỉ đạo và tổ triển khai tại đơn vị để phối hợp với tổ triển khai của Tổng cục Thuế kiểm tra tài khoản người sử dụng, dữ liệu sau chuyển đổi; tổ chức hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình sử dụng hệ thống eTax.

Các bộ phận chức năng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc khai, nộp và hoàn thuế điện tử trên hệ thống eTax, cũng như xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ để người nộp thuế thực hiện tốt việc gửi, nhận hồ sơ thuế điện tử.  

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 5.200 tổ chức, DN và cá nhân đã đăng ký khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và 98% giao dịch được thực hiện trực tuyến. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc thực hiện kế hoạch cải cách, hiện đại hóa ngành thuế giai đoạn 2011-2020.


    Thanh Uyên
 

.
.